Ενδοδοντία

Η ενδοδοντική θεραπεία γνωστή σε όλους ως “απονεύρωση” αφορά στο εσωτερικό του δοντιού και στην αφαίρεση των μαλακών ιστών του πολφού και των ριζικών σωλήνεων ,καθαρισμό , απολύμανση και έμφραξη με το κατάλληλο εμφρακτικό υλικό.

Πότε χρειάζεται ένα δόντι ενδοδοντική θεραπεία

Όταν ο πολφός του δοντιού έχει φλεγμονή ή έχει νεκρωθεί .Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν :

  • Ένα δόντι έχει τραυματισθεί με αποτέλεσμα να νεκρωθεί ο πολφός.
  • Η τερηδόνα έχει προχωρήσει πολύ κοντά στον πολφό με αποτέλεσμα οι τοξίνες των μικροβίων να έχουν μολύνει τον πολφό και να έχουν δημιουργήσει φλεγμονή.
  • Ένα δόντι σπάσει πολύ κοντά στον πολφό
  • Όταν ένα δόντι παρουσιάσει απόστημα , πρήξιμο και πόνο.

Διαδικασία

Ακολουθώντας τη σύγχρονη επιστήμη ,η ενδοδοντική θεραπεία πραγματοποιείται ανώδυνα με τη χρήση τοπικής αναισθησίας και με τη χρήση σύγχρονων μηχανοκίνητων συστημάτων για τη διάνοιξη και παρασκευή των ριζικών σωλήνων. Τέλος έμφραξη με τη χρήση γουταπέρκας.

 Η τελική αποκατάσταση εξαρτάται από το βαθμό καταστροφής του δοντιού, οπότε επιλέγεται είτε απλή έμφραξη (σφράγισμα) ή θήκη πορσελάνης ή επένθετο.