Γενική Οδοντιατρική

  • Προληπτικός Έλεγχος
  • Καθαρισμός
  • Φθορίωση

Προληπτικός Έλεγχος

Ο τακτικός οδοντιατρικός έλεγχος αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα προληπτικής φροντίδας της υγείας του ατόμου.

Στο στοματικό έλεγχο εξετάζεται και εκτιμάται:

  • Η εικόνα όλου του στόματος (δόντια, ούλα και γλώσσα)
  • Η αναγκαιότητα αποκατάστασης ενός ή περισσότερων δοντιών
  • Η αναγκαιότητα ελέγχου ή αντικατάστασης παλαιών εμφράξεων, γεφύρων κ.α

Ο στοματικός έλεγχος θα πρέπει να προγραμματίζεται μία φορά τουλάχιστον το χρόνο και είναι δωρεάν στο ιατρείο μας .

Καθαρισμός

Ο καθαρισμός των δοντιών ή αλλιώς αποτρύγωση είναι συνηθέστατη οδοντιατρική πράξη. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει την υπερουλική απομάκρυνση της πλάκας ή πέτρας με ειδική συσκευή υπερήχων. Στο τέλος οι επιφάνειες των δοντιών στιλβώνονται με ειδική πάστα.